ห้างสรรพสินค้าสั่งอพยพคนหลังถูกขู่วางระเบิดที่โถส้วมบอร์ด ข่าววันนี้ แปลโดย Makuroku     สื่อนอกรายงานว่า "ผู้คนถูกอพยพ ออกจากห้างสรรพสินค้า "อเมริกันน่า" ในประเทศอเมริกา หลังถูกขู่วางระเบิด แล้วหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ก็พบโถส้วมที่ถูกทาสี พร้อมเขียนตัวหนังสือแบบลวกๆ ถูกทิ้งไว้อย่างลึกลับภายในที่ห้างดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงละคร AMC ประมาณ 50-100 เมตร..."