ทมิฬนาฑู เคราล่า มนตราอินเดียใต้ เมืองตัญชาวูร์ Thanjavur

บอร์ด ความรัก,ทมิฬนาฑูเคราล่ามนตราอินเดียใต้เมืองตัญชาวูร์ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลทมิฬนาฑู เคราล่า มนตราอินเดียใต้ เมืองตัญชาวูร์ Thanjavurเมืองนี้อยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองจิตัมพรัม 115 กิโลเมตร ตัญชาวูร์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเกาเวริซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่มีสาขามากมาย เป็นแหล่งกสิกรรมใหญ่ และเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอินเดียใต้ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโจฬะ (พุทธศตวรรษ 15-17) ซึ่งเป็นจักรวรรดิที่มีอำนาจทางทะเล โค่นล้มราชวงศ์ปัลลวะในกาญจีปุรัม และ ตีทะลวงไปถึงปากแม่น้ำคงคาในเบงกอลชื่อเมือง มาจาก ยักษ์ตัญชัญ ที่ถูกปราบโดยพระวิษณุ และพระนางลักษมี และยักษ์ตัญชัญขอให้เอาชื่อตนเป็นชื่อเมืองก่อนเสียชีวิตเทวาลัยพฤหธิศวร Brihadiswara Temple ตั้งชื่อตามพระศิวลึงค์ประธาน เทวาลัยโดดเด่นด้วยการออกแบบก่อสร้างที่สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งหมดในสมัยราชราชา การออกแบบจึงสัมพันธ์กันอย่างดีเยี่ยมความโดดเด่นที่สุดอยู่ที่เทวาลัยประธานที่สูงถึง 67 เมตร สูงสุดในศิลปะอินเดียโบราณ จนมีชื่อเรียกว่า “ทักษิณเมรุ” หรือเขาพระสุเมรุแห่งภาคใต้ และวิมาน หรือยอดหลังคาทรงสูงที่เชื่อว่าแกะสลักจากหินแกรนิตก้อนเดียว หนักถึง 80 ตันเทวาลัยพฤหธิศวร Brihadiswara Templeความโดดเด่นอีกอย่างของเทวาลัยนี้คือ พระพฤหธิศวร หรือศิวลึงค์ดำสนิทขนาดมหึมา สูงถึง 4 เมตรเป็นประธานในเทวาลัยพระพฤหธิศวร หรือ ศิวลึงค์วังโบราณของนายกะ Thanjavur Nayaks Palace (อุปราชข้าหลวงของวิชัยนคร ยุดหลังอาณาจักรโจฬะ)ภายในวังโบราณของนายกะภาพเขียนและรูปปั้นศิลาและสำริด ที่แสดงอยู่ที่หอศิลป์ตัญชาวูร์ The art Gallery Thanjavur ในวังโบราณของนายกะ ที่เก็บรวบรวมประฏิมากรรมโบราณสมัยโจฬะชิ้นเยี่ยมมากมายพูดคุยสนทนาการท่องเที่ยวที่https://www.facebook.com/planetbluetravel