บอร์ด ความรัก,อย่าเลิกกันเพราะเบื่อเลย ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละครม า ก ก ว่ า ก า ร ส ม ห วั ง ◡̈̈คือ . . < ก า ร รั ก ษ า ไ ว้ > ♥︎เวลามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเรา" เ ร า ก็ ห วั ง ใ ห้ เ ข า " เข้ามาเป็นความสุข...ให้กับเราถ้าทุกอย่างเป็นแบบที่คิดก็คงจะดีแต่จะมีสักกี่ครั้งที่ไม่ผิดพลาดเมื่อเจอแล้วก็รักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดเพราะในความเป็นจริงเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้ . . .... จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดดีกับคนที่เขาดีและรักเราให้มากๆ"โอกาส" มันไม่ได้มีมากนะตอนที่ยังมีกันรักษากันไว้ให้ดีรักกันให้เหมือนกับวันแรก..ความสัมพันธ์มันจะไม่แย่ลง ถ้าวันไหนที่ทะเลาะกันก็แค่ให้นึกถึงตอนที่รักกันใหม่ๆอย่าเลิกกันเพียงเพราะเจอคนใหม่อย่าเลิกกันเพราะเบื่ออย่าเลิกกันเพราะไม่เข้าใจกันอย่าเลิกกันเพราะทะเลาะก่อนจะเลิกกันให้นึกถึงวันที่รักกันแรกๆกว่าจะได้รู้จักกันกว่าจะได้คุยกันกว่าจะได้รักกันมันยากนะ..อย่าเลิกกันเพราะเบื่อเลย