คิดอย่างไรเกี่ยวกับการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาว

คิดอย่างไรเกี่ยวกับการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวบอร์ด นิยาย เรื่องเล่า เนื้อหาโดย K Bการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาว-พวกคุณคิดอย่างไรกับการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาว การกำเนิดเกิดขึ้นของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรการมีอยู่ของโลกและอารยธรรมต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่านอกชั้นบันยากาศของโลกเรายังมีอะไรแอบซ้อนอยู่กัน วันนี้เรามารู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกที่ผิดแปลกชวนให้พิศวงใจ1. เส้นนาซคาสิ่งมหัศจรรย์ จากประเทศเปรูเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขาทำไว้เพื่อสื่อถึงอะไรกัน เส้นนาซคาเมื่อมองลงมาจากที่สูงจึงจะเห็นเป็นรูปต่างๆ มนุษย์ในสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะใช้ในการมองเห็นสิ่งที่พวกเขาสร้างได้ทั้งหมด หรือสิ่งที่พวกเขาทำสื่อถึงใครบางคนที่อยู่บนฟากฟ้าอากาศกันนะ2.สโตนเฮนจ์ อารยธรรมโบราณที่ยังหาคำตอบไม่ได้ใครคือผู้สร้าง สร้างมาเพื่ออะไร และเขาสร้างได้อย่างไร สโตนเฮนจ์ตั้งอยู่ทุ่งราบซัลลิสเบอร์รี่บริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษมีจำนวนหินทั้งหมด112ก้อนนักวิทยาศาสตร์ได้มีการคำนวณอายุของหินพบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 3000-2000 ปีก่อนคริสตกาล สิ่งที่หน้าแปลกใจทว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้อยู่เลย สโตนเฮนจ์สร้างเพื่อสื่อสารกับอะไรที่อยู่นอกโลกหรือไม่เป็นจุดสำคัญหรือใจกลางการสื่อสารกับอะไรหรือไม่ มีแต่ข้อสันนิษฐานต่างๆนาๆเพื่อมารองรับวัตถุประสงค์ในการสร้างแต่แท้ที่จริงแล้วคืออะไรกัน3.พีระมิดแห่งกีซา ทำไม่เขาถึงสร้างได้กันอาจมีความลับยังรอคอยการค้นพบอีกมากเชื่อกันไหมว่ามนุษย์สมัยโบราณสามารถสร้างเองได้ทั้งหมดหรืออาจมีใครบนฟ้าลงมาคอยช่วยเกลือพวกเขากัน หินที่สามารถจัดวางเรียงกันได้เสมอ ความคลาดเคลือนเทบจะไม่มี เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีในการสร้างในสมัยนั้นแล้วหน้าคิดเป็นเอามากสร้างได้อย่างไรกันสามสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่นำเสนอทุกคนคิดเห็นอย่างไรมนุษย์ต่างดาวยังคงเฝ้ามองเราอยู่มีจริงหรือไม่ ยังคงคอยตั้งคำถามกับตัวเองต่อไป