※ คู่ บุ ญ - คู่ เ ว ร ※

บอร์ด ความรัก,※คู่บุญคู่เวร※ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย เล่าสู่กันฟัง※ คู่ บุ ญ - คู่ เ ว ร ※.คู่บุญ คือ คนที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีแก่ใจอยากพูดอะไรดีๆ ทำอะไรดีๆ ต่อกันจนเอาชนะความคิดเล็กคิดน้อยแบบมนุษย์รู้สึกดี และคิดดีต่อกันจริงๆ ได้ คู่เวร คือ คนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสกัดกั้นสัญชาตญาณดิบไม่ได้เอาแต่ทำตามใจ ตามอารมณ์เป็นฟืนเป็นไฟง่าย ระหองระแหงง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยเป็นเรื่องได้หมด จึงรู้สึกแย่เจอหน้ากันมีแต่ความคิดร้ายๆ เต็มหัวถามว่าทำไมถึงยังต้องทนอยู่ด้วยกันก็มีสารพัดเหตุผลที่น่าจนใจจริงๆ.โทสะและทิฐิมานะอันเป็นฐานที่มั่นของภาวะคู่เวรไม่อาจสลายตัวได้ด้วยคำขอร้องไม่เคยฟังเหตุผลเป็นคำๆและไม่ได้ต้องการการยอมอ่อนข้อให้ สิ่งเดียวที่ช่วยให้โทสะเย็นลงได้และละลายทิฐิมานะได้มีแต่จิตที่ตั้งมั่นกับความเย็นแล้วหมดความแข็งกระด้างแล้ว เพื่อจะมีกำลังใจตั้งมั่นอยู่กับความเย็นและละลายความแข็งกระด้างในตนก่อนอื่นคุณต้องเชื่อเรื่อง ‘สร้างคู่บุญให้เกิด’ไม่ใช่เอาแต่ ‘หวังหาคู่บุญให้พบ’ การสร้างคู่บุญ ไม่ได้เริ่มจากการขอร้องใครให้เห็นดีเห็นงามตามคุณ ไม่ใช่เอาชนะใจกันด้วยคำพูดแต่เกิดจากการอาศัยใครบางคนเป็นแบบฝึกหัดขัดเกลาโทสะของตัวเองลดโทสะในเขาในเรา ด้วยการเพิ่มคำพูดดีๆป้องกันโทสะในเราในเขา ด้วยการหยิบยื่นอะไรดีๆให้ แม้ความคิดจะยังไม่ดี ยังมีอคติแต่ถ้าค่อยๆ ลดโทสะ และป้องกันโทสะในยามที่อยู่กับเขาทีละวัน ทีละคืนคุณจะรู้สึกถึง ‘บุญ’ ที่เกิดขึ้นในตนเองนานไปจะรู้สึกถึง ‘สุข’ ที่เกิดขึ้นในตัวเขา นั่นแหละ! ภาวะคู่บุญเริ่มเกิดแล้วโดยยังไม่ทันต้องชวนไปทำบุญกันที่วัดด้วยซ้ำ.