ท่านอ่องเผยสาเหตุท่านอ้นกลับไทยบอร์ด ถามตอบ พูดคุย เนื้อหาโดย LOVEท่านอ้นกลับไทย...ถือว่าเป็นข่าวโด่งดังเลยละ และหลายคนสงสัยกลับมามีนัยยะอะไรหรือเปล่า..ล่าวสุดท่านอ่อง น้องชายท่านอ่อง โพสต์ว่าใช่ช่ครับตามที่ผมบอกว่าพวกเรารอคำสั่งให้กลับและยังไม่มีคำสั่งเราทำตามคำสั่งมาโดยตลอด 27ปีแล้วก็ยังไม่ได้ยิน มันเป็นความกล้าหารของท่านพี่อ้นครับท่านอยากลองที่จะเขัาไปและพวกกระผมรู้สึกดีใจครับที่ทุกท่านให้ความรักความอบอุ่นต่อท่านพี่ อ้น ขอเน้นย้ำครับพวกเราทุกคน มีความรักและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันและทลูกระหม่อมพ่อ พวกเราไม่เคยทำอะไรผิดทั้งชีวิตเชื่อฟังทูลหม่อมพ่อมาโดยตลอดการมาในครั้งนี้แค่อยากจะมากราบพระบาทด้วยความรักและได้แสดงถึงความจงรักภักดี พวกเราไม่อยากที่จะเข้ามาก้าวก่ายในสถาบันเราอยากจะมีความเป็นคนที่เดินได้ทุกที่และทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถที่จะพูดคุยกับพวกเราได้ตามปกติแบบคนทั่วไปเพราะพวกเราทุกคนไม่ใช่ผู้ร้าย      ขอบคุณข้อมูลภาพ