บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย origin'การล่องเรือสำราญ'ถือเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในแต่ละปีจะมีเรือสำราญขนาดยักษ์มากมายที่ออกเดินทางไปทั่วแวะเที่ยวชมชายฝั่งสุดสวย และให้บริการความบันเทิงแก่ผู้โดยสารไปพร้อมๆกันในไทยเองก็มีท่าเรืออยู่หลายแห่ง ที่พร้อมรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่นี้ โดยท่าเรือสำราญหลักๆของไทย มีดังนี้ท่าเรือแหลมฉบัง (Laem Chabang Port)ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีห่างจากพัทยาไปทางเหนือ 25 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 110 กิโลเมตร จัดเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังดำเนินการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีเรือเข้าเทียบท่าประมาณ 8100 ลำต่อปี ท่าเรือแห่งนี้ยังเป็นจุดรับส่งไปยังท่าเรือในต่างประเทศด้วย ทั้งกัมพูชา และเวียดนาม โดยท่าเทียบเรือสำราญในท่าเรือแหลมฉบังนั้นจะอยู่ที่ท่าเทียบเรือ A1 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยาวหน้าท่า 365 เมตร และลึก 14 เมตร ท่าเรือภูเก็ต (Phuket Port)เป็นท่าเรือของไทยที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งทะเลอันดามันแต่เดิมใช้เป็นท่าเรือสินค้าทั่วไป แต่ในช่วงหลังก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นท่าเรือที่ใช้ในเชิงการท่องเที่ยวแทนการขนส่งแร่ ท่าเรือนี้สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับน้ำ 20,ท่าจอดเรือสำราญที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในเขตประเทศไทย000 ตัน และกินน้ำลึก 9 เมตร ท่าเทียบเรือมีความยาว 360 เมตร เทียบได้พร้อมกันไม่เกินคราวละ 2 ลำ ท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port)หรือที่รู้จักกันดีในชื่อท่าเรือคลองเตย ถือเป็นท่าเรือระหว่างประเทศแห่งแรกของไทย ท่าเรือมีความยาวหน้าท่า 133 เมตร รองรับเรือที่มีความยาวไม่เกิน 177.25 เมตร และกินน้ำลึกไม่เกิน 8.23 เมตร ได้คราวละ 1 ลำ ท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเขตเมืองที่มีความหนาแน่นสูง จึงไม่สามารถขยายขอบเขตของท่าเรือออกไปได้อีกแล้ว