เรื่องของ...ความรัก 💗

บอร์ด ความรัก,เรื่องของความรัก💗 ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละคร♡♡ เรื่องของ .. "ความรักไม่ต้องคิดกัน .. ให้วุ่นวาย ไม่ต้องบรรยายให้สวยหรู "ความรัก" เป็นเรื่องที่ดี... ให้ลองสำรวจสิ่งที่เป็นอยู่ ถามใจ' ตัวเราเองดูบ้างสิว่า... เรารัก" ด้วยความหลง ...หรือ... รัก" ด้วยความเมตตา รัก💠ด้วยความหลง .. มันรักเพื่อตัวเอง มีแต่สิ่ง... ที่ตัวเองต้องการ อยากได้ รัก'ด้วยความเมตตากรุณา มันคือ..รักที่มีแต่การมอบให้...ด้วยสิ่งที่ดีงาม ให้ด้วยใจ" ที่บริสุทธิ์ดั่งรักของ #แม่ นั่นแหละ...คือ..รัก ที่งดงามอย่างแท้จริง...💝 .." ความรัก ".. เป็นเรื่องของความสุข หลายคน... อาจสมหวังกับ ❤ความรัก ❤หรือ...อาจสิ้นหวังเป็นทุกข์จนหัวใจแทบแตกสลาย นั่นเพราะเรา ไม่ได้ดูแลใจ รักษาความรัก อย่างแท้จริงเราจะเอาความรักของใครๆ มาเป็นบทเรียนให้เหมือนๆ กันนั้นไม่ได้...💕 หากรู้จัก ..' รัก '..ด้วยใจ ที่เมตตากรุณา... รักษา👫 และดูแลรักในทุกๆ วินาที ความสุขเหล่านั้น...ที่เกิดขึ้น คือ... สิ่งที่หล่อเลี้ยง และเป็น แรงบันดาลใจ ให้เราเป็นคนดี กระทำสิ่งที่ดีๆได้สิ่งที่เราเลือกนั้น มันเป็นแค่กองสุขกองหนึ่ง ไม่วันใด..ก็วันหนึ่ง มันก็ต้องจากไป เพราะ... (รัก) เป็นอนิจจังย่อมไม่เที่ยง ..สิ่งใดไม่เที่ยง...สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์ .. ดั่งคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า... ที่ใดมีรัก....ที่นั่นมีทุกข์ ..“ ความรัก ” .. ไม่ใช่แค่... การครอบครอง“ ความรัก ” .. คือการ... อยู่เคียงข้าง ในขณะที่เราต่างยังเป็น... ตัวของตัวเองได้“ ความรัก ” .. ไม่ใช่แค่การบอกว่า ..“ รัก ”.. แต่... “ ความรัก ” คือคำว่า... “ รัก ” 💞ที่ชัดเจน... ผ่านออกมาจาก " การกระทำ "“ ความรัก ” ไม่ได้เป็นเพียง... การจับมือ“ ความรัก ” คือการเติมเต็มหัวใจกันและกัน โดยใช้... " ❤หัวใจ " ของเรา" เติมเต็มให้กัน..😀